Virksomhedsprofilaluprofil.dk er en e-shop, hvor det professionelle tagfolk kan købe taginddækninger direkte på Internettet, døgnet rundt - året rundt!

aluprofil.dk ejes og drives af blikkenslagermester S. Lander Olsen, Vejen, som er Danmarks ældste procent af inddækningsløsninger til tagfolket. Ejerskabet tilfører konceptet en stor knowhow, der udover seriøs og kvalitetssikker leverance også lægges stor vægt på god moral og etik.

aluprofil.dk har et stort og let tilgængeligt profilsortiment tilpasset kundernes efterspørgsel i mere end 50 år.

aluprofil.dk leverer uden fordyrende mellemled og med en prispolitik hvor det professionelle tagfolk opnår
                            - franko leveret ved ordre over DKK 3.000 excl. moms.
                            - Just in Time rabat.
                            - fleksible betalings- og leveringsmetoder, se under "Bestil".

aluprofil.dk fastslår i sin sikkerhedspolitik, at ingen personlige og/eller firma oplysninger, der registreres i denne e-shop, på noget tidspunkt vil blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares* på betrykkende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos blikkenslagermester S. Lander Olsen.

aluprofil.dk's betalingssustem* virker med kreditkortene Dankort, Visa/Dankort og eDankort. Derudover er betaling mulig ved BankOverførsel/HomeBankning.

aluprofil.dk lagrer af sikkerhedsmæssige grunde ingen kreditkortoplysninger i forbindelse med den elektroniske betaling. Kun i betalingsøjeblikket skal der i et vist omfang overføres finansielle oplysninger til PBS. Dette sker med maksimale sikkerhedsforanstaltninger via krypteret SSL-forbindelse og er godkendt og certificeret af PBS.

aluprofil.dk har med sin e-shop, i lighed med sin profilproduktion, ønsket den mest strømlinede løsning for sin handel med tagfolket.

aluprofil.dk modtager meget gerne kommentar, ris/ros, spørgsmål etc. på shop@aluprofil.dk.

*e-shoppen er hostet hos DanDomain A/S, som er en 100% dansk ejet virksomhed, der leverer høj hastighed og stor stabilitet med et solidt servergrundlag på dansk jord. Dertil skal lægges, at alle ud- og indgående e-mails virusskannes.